english
Gender StudiesPersefona

Statistiky

Z výzkumů plyne, že sexuální násilí patří mezi nejméně oznamované delikty, ačkoli je, s výjimkou vraždy, znásilnění považováno za nejvíce zraňující zločin. Oficiální statistiky doprovází tzv. vysoká latence (zatajování a skrývání činů).

Častěji bývají oznamovány případy, kdy došlo k vážnějším tělesným zraněním, nebo byl čin spáchán neznámým agresorem.

V ČR je oficiálně registrováno jedno až dvě znásilnění denně – předpokládá se, že znásilnění je oznamováno pouze v 8 % případů (znásilnění, ke kterému došlo v rámci rodinných a partnerských vztahů, je nahlašováno pouze v 3 % případů).

Se sexuálním násilím se v průběhu svého života setká až 25 % žen a 6-10 % mužů – oficiální statistiky postihují pouze zlomek skutečného výskytu jevů sexuálního násilí.

Příčiny malé ochoty oznamovat znásilnění:

  • vztah k pachateli – případy deviantních a sériových pachatelů, kteří útočí na cizí, neznámé oběti, jsou statisticky ve výrazné menšině; podle empirických studií až ¾ pachatelů udržovali určitý kontakt s obětí a až ¼ pachatelů napadá sexuálně bývalé manželky, družky či přítelkyně
  • důkazní problémy – problémy se získáváním důkazů
  • subjektivní zátěž plynoucí z trestního řízení – další stres kromě překonávání traumatické události
  • sekundární viktimizace a stigmatizace oběti – podle mýtu „o pravém znásilnění“ nemůže být slušná žena znásilněna, protože vede řádný život, který vylučuje rizikové situace; předpokládá se, že znásilnění je záludné, bleskové přepadení náhodné oběti na osamělém místě brutálním zvrhlíkem; podle dalšího mýtu oběť pozdějšího pachatele provokuje (zevnějškem, chováním, lehkovážností, naivitou atd.) – více viz Mýty a fakta.


norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect