english
Gender StudiesPersefona

Novinky

Blog: Muži, kteří nenávidí ženy

V sobotu jsme oslavili Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Gender Studies mělo stánek v Praze na Andělu, kde jsme rozdávali noviny Půl na půl, ale také publikaci Pod hladinou: Fakta a mýty o znásilnění. Mezi kolemjdoucími byli i policisté, rozhovor s nimi byl opravdu zdrcující. Když jsme jim publikaci nabízeli, policisté ji odmítli a jeden z nich řekl: „Já jsem nikdy znásilněn nebyl.“ Když jsme na to reagovali, že se ale s potencionálními oběťmi setkává, odpověď zněla: „Ony si to přece zaslouží.“ Takovýto přístup mě prostě děsí a vůbec nepřispívá k tomu, abych se cítila bezpečnější.

Ohlásit na policii. A co dál?

Znásilnění je společenský, ne pouze kriminalistický problém. Proto by se jeho řešení nemělo odehrát jen ve formě vypátrání, usvědčení a odsouzení viníka, ale také by mělo zahrnovat práci s pachatelem znásilnění na osobní rovině. A to se neomezuje čistě na psychologickou pomoc, ale zahrnuje i aktivity v komunitě či skupiny, v níž ke znásilnění došlo. Pár příkladů takové svépomoci v následujícím článku ukazuje, že v takových chvílích se neproměňuje a neučí pouze pachatel, ale i všichni okolo, přátelé, partneři a příbuzní toho, kdo znásilnění zažil.

Mezinárodní den rovnosti

I letos slavíme v Gender Studies Mezinárodní den rovnosti, který tradičně připadá na 19. června. Tento den chápeme jako příležitost k diskuzi o tom, co se za rovností žen a mužů skrývá. Pokud rovnost žen a mužů podporujete, slavte s námí. Pokud máte pochybnosti, přijďte se o ně s námi podělit.

Publikace "Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění"

Gender Studies, o.p.s. vydává v rámci projektu Stop znásilnění: Program ochrany práv obětí znásilnění publikaci "Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění".

Na okraji pozornosti: znásilnění starších osob

Znásilnění seniorů a seniorek v naší společnosti jako by neexistovalo. O tomto tématu a jeho specificích jsme si povídali s Mgr. Klárou Cozlovou.

Blog: Znásilnění v médiích: začarovaný kruh

Ať chceme nebo ne, média vstupují do našich životů v podstatě každodenně. Možná si to ani neuvědomujeme, ale jejich působení se zdaleka neomezuje na předávání tzv. „objektivních“ informací. Média samozřejmě selektují, nejen o jakých tématech budou referovat (některá jsou tedy důležitější než jiná), ale také jakým způsobem. Podle mediálních teoretiků tak média v podstatě konstruují společenskou realitu. Proces je ale samozřejmě složitější: novináři a novinářky jsou také ovlivněni veřejným míněním, občas jsou zahlceni předsudky a stereotypy atd. Ty se pak odráží v jejich příspěvcích do médií, a tak se roztáčí spirála, ze které není úplně jednoduché vystoupit.

Sexuální násilí je potřeba vnímat jako kontinuum

Rozhovor s  JUDr. Barbarou Havelkovou na téma znásilnění.

Přednáška o sebeobraně a bezpečnosti žen

V pondělí 10.5. v 18.00 organizuje Victim Win volnou hodinu ženské sebeobrany v hudebním klubu Vagon. Během této přednášky se dozvíte některé základní zásady bezpečného pohybu ve měste, rozbor statistik a konkretních připadů násilných trestných činů vůči ženám ve velkých městech.

Odškodnění pro obchodované osoby – reálná šance nebo utopie?

Odškodnění obchodované osoby za následky prožitého utrpení či náhrada za práci, ze které jiní kořistili, je v České republice spíše teoretickou možností, nikoli běžně dosažitelnou praxí. To vyplývá z právní studie, kterou zveřejnila organizace La Strada Česká republika, o.p.s.

Výstupy z 2. kulatého stolu

15. dubna 2010 se v Praze konal 2. kulatý stůl v rámci projektu Stop znásilnění věnovaný výměně příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění.

Výstupy z 1. kulatého stolu

28. ledna 2010 se v Brně konal kulatý stůl s názvem Stop znásilnění věnovaný tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v trestním řízení.

Stop znásilnění: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

Gender Studies o.p.s. a Persefona o.s. si Vás dovolují pozvat ke 2. kulatému stolu, nad nímž převzala záštitu Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

1 | 2 | »
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect