english
Gender StudiesPersefona

Kasuistiky

Paní Beáta

Kauza: Problematika ponižování a nátlaku v intimních otázkách ze strany blízkých příbuzných

Popis případu
Paní Beáta vyrůstala v rodině spolu s matkou, otcem a mladší sestrou. Matka po celé dětství i mládí paní Beáty protěžovala mladší sestru, paní Beáta musela vykonávat veškeré domácí práce. V době dospívání musela opakovaně čelit útokům na svoji osobu ze strany matky a mladší dcery, kdy jí bylo neustále opakováno, že je neatraktivní, zcela neschopná a že žádný normální chlap by o ni „neopřel ani kolo“. Takové ponižování mělo u paní Beáty za důsledek snížení sebevědomí, takže si po dlouhou dobu nebyla schopna najít vhodného partnera. Na neustálý nátlak, aby se konečně s někým „vyspala“, že už jí to „leze na mozek“ se pod vlivem alkoholu seznámila na jedné místní zábavě se starším mužem. Zpočátku jí byla jeho pozornost příjemná, konečně měla pocit, že o ni někdo stojí, a tak souhlasila se stále více intimním zájmem. Po skončení večera ji muž pozval k sobě domů a paní Beáta neodmítla. V jeho bytě, když již mělo dojít k pohlavnímu styku si však vše rozmyslela, měla najednou pocit, že to takhle nechce, že její představa o prvním partnerovi a prvním milování byla úplně jiná a tento nesouhlas dala zřetelně najevo. Dotyčný muž však nebyl ochoten náhlou změnu názoru akceptovat a paní Beátu znásilnil. S celou záležitostí se nikdy nikomu nesvěřila, bála se, že by jí matka se sestrou neuvěřily a když by jí uvěřily, že by jí řekli, že má být ráda, že ji vůbec někdo chtěl.

Podniknuté kroky

 • poskytnutí podpory a pochopení, poskytnutí psychologické pomoci, zejména ujištění klientky, že chování matky ani mladší sestry nebylo správné a není pro ně žádná omluva a že každý má kdykoliv právo nesouhlasit s pokračováním intimností a že i v takovém případě, kdy zpočátku s pohlavním stykem souhlasil a poté si to rozmyslí se jedná o znásilnění

Slečna Milena

Kauza: Problematika sexuálního obtěžování a pronásledování ve vztahu

Popis případu
Slečna Milena chodila s přítelem několik let. Po určitém čase zjistila, že ji vztah s přítelem nenaplňuje uspokojením a že se jeví do budoucna zcela neperspektivním a to zejména pro velmi výbušnou a konfliktní povahu přítele. Proto se s přítelem rozešla. Přítel se však s touto skutečností nehodlal smířit, začal slečně Mileně opakovaně vytrvale telefonovat a psát sms zprávy, přesto, že jej slečna Milena opakovaně upozornila, že jí takové jednání obtěžuje, je jí nepříjemné a nemá na dalším trvání vztahu zájem. Poté se pronásledování začalo stupňovat, přítel začal slečnu Milenu pronásledovat při pohybu mimo byt, při kontaktech byl velice agresivní a vše vyvrcholilo tím, že slečnu Milenu opakovaně napadl v přítomnosti jejích přátel a u lékaře. Při jednom incidentu, jí také roztrhal oblečení, sexuálně ji obtěžoval a zmocnil se proti její vůli věcí, které měla u sebe. 
Slečna Milena zavolala policii, podala na bývalého přítele trestní oznámení, návrh na vydání předběžného opatření zákazu styku a žalobu na ochranu osobnosti.
Návrhu na vydání předběžného opatření soud vyhověl, prodloužil jej na dobu 1 roku na základě podané žaloby na ochranu osobnosti. Trestní soud pak bývalého přítele slečny Mileny odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin loupeže.

Podniknuté kroky

 • poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci
 • sepsání návrhu na vydání předběžného opatření zákazu styku a žaloby na ochranu osobnosti
 • podpora v průběhu trestního řízení 

Paní Kateřina

Kauza: Problematika znásilnění v manželství, snaha oběti ochránit děti před nepříznivými důsledky násilí v rodině, probíhající trestní řízení a postavení oběti jako svědka

Popis případu
Paní Kateřina žila mnoho let v manželství s násilným partnerem, který ji neustále ponižoval, fyzicky napadal a pod pohrůžkou fyzického útoku nebo přímo použitím násilí ji ve večerních hodinách nutil k souloži. Paní Kateřina s intimním stykem nesouhlasila. Když se bránila, argumentoval tím, že na intimní chvíle má jako manžel nárok a pokud mu nebude paní Kateřina po vůli, uvidí „zač je toho loket“. Paní Kateřina se bála křičet nebo se s manželem v ložnici hádat, protože ve vedlejším pokoji spaly jejich dvě nezletilé děti, které byli na hluk v ložnici rodičů velmi citlivé. Když se jednou paní Kateřina manželovi vzepřela a nechtěla se opět nechat znásilnit, děti přišly s pláčem do ložnice a manžel paní Kateřiny jim vysvětlil, že se nic neděje, že se mají s maminkou jenom rádi, že ale maminka není na tatínka hodná a že tatínek je z toho pak smutný.
Paní Kateřina podala na manžela trestní oznámení pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí a také pro trestný čin znásilnění a požádala o svěření dětí do péče. Dále podala žalobu o rozvod manželství. Manžel se odstěhoval ke své milence, se kterou již delší dobu udržoval intimní poměr.
Jeho chování k paní Kateřině prochází opakovaně dvěma fázemi. V jedné je ochoten přistoupit na jakoukoli dohodu výhodnou pro paní Kateřinu a její děti, paní Kateřinu nekontaktuje a je ve vztahu k ní velmi milý a vstřícný, v druhé fázi paní Kateřinu pronásleduje, kontroluje její pohyb a neustále ji kontaktuje s výhružkami, také se pokouší o fyzický kontakt a při každém setkání je velmi agresivní bez ohledu na prostřední nebo přítomné svědky.

Podniknuté kroky

 • poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci, zejména ujištění klientky, že vynucený pohlavní styk v manželství je také trestný jako znásilnění
 • vypracování předběžného opatření o zdržení se setkávání, návrh na jeho prodloužení spolu s žalobou o ochranu osobnosti
 • vypracování doplnění návrhu na opatrovnický soud
 • podpora v probíhajícím trestním řízení

Paní Simona

Kauza: Problematika znásilnění v manželství a strach o život, úskalí odchodu ze společné domácnosti, odmítnutí poskytnutí pomoci a bagatelizace problému ze strany nejbližších příbuzných

Popis případu
Paní Simona byla obětí brutálního týrání ze strany manžela. Manžel ji také opakovaně znásilnil, přičemž používal různé velmi ponižující praktiky a také způsoby soulože, o kterých věděl, že jsou pro paní Simonu obzvláště nepříjemné a bolestivé. Paní Simona měla v těchto chvílích strach o svůj život. Paní Simona odešla s nezletilými dětmi ke své matce, které se s celou záležitostí svěřila. Matka ji však nepodpořila, naopak vyjádřila domněnku, že si paní Simona všechno vymyslela, že její manžel je přece velmi milý člověk, který ji i děti velmi slušně zaopatřil a že i kdyby měla pravdu, tak rodina musí držet pospolu a v každé rodině je přece něco. Paní Simona tedy od matky odešla i s dětmi do azylového domu, zcela bez prostředků, neboť od manžela po svém odchodu žádné peníze nedostala, sama pobírala pouze rodičovský příspěvek a matka ji na živobytí také dobrovolně přispět nechtěla. Paní Simona si také uvědomila, že i její matka byla obětí týrání ze strany svého manžela, otce paní Simony a že přes tuto skutečnost o něj do jeho smrti oddaně pečovala a nikdy se mu nevzepřela.
Paní Simona podala na manžela trestní oznámení pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí a také pro trestný čin znásilnění a požádala o svěření dětí do péče. Dále podala žalobu o rozvod manželství.

Podniknuté kroky

 • poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci, zejména ujištění klientky, že vynucený pohlavní styk v manželství je také trestný jako znásilnění a dále ujištění, že zejména ve vztahu k dětem učinila správně, že od násilného manžela odešla, že není nutné ani správné udržet rodinu za každou cenu po hromadě, tak jako to v minulosti udělala její matka
 • vypracování doplnění návrhu na opatrovnický soud
 • podpora v probíhajícím trestním řízení
 • podpora v jednání s matkou o poskytnutí finanční a morální podpory a pomoci s péčí o děti

  Paní Draha

  Kauza: Problematické soužití s partnerem v minulosti, který partnerku týral a opakovaně znásilnil. Nyní kritická sociální situace.

  Popis případu
  Paní Draha v době, kdy vyhledala odbornou pomoc, žila se svou dcerou v azylovém domě. Situace pro ni byla velmi tíživá a náročná na zvládnutí. Pomoc vyhledala na základě doporučení své kamarádky. Z kontaktu bylo patrné, že paní Draha soustředí svoji pozornost ke svému okolí, ale již méně bere ohled na své potřeby.
  Paní Draha byla opakovně fyzicky napadena svým partnerem, několikrát od něj chtěla odejít a vztah ukončit. Přestože s ním již nechtěla intimně žít, opakovaně ji znásilnil. Jednalo se o dlouhodobý vztah, ze kterého se narodila holčička. Po této zkušenosti je v kontaktu s muži velmi nejistá, prožívá pocity viny a studu. Kromě nepříjemných pocitů spojených s těmito zkušenostmi řeší řadu sociálních problémů. Přítel po většinu času nepracoval anebo jen předstíral, že do práce chodí. Paní Draha v době, kdy byla na rodičovské s dcerou, žila v přesvědčení, že přítel plní příslušné finanční závazky. Nebyla to pravda a dostali se do velkých dluhů. Paní Draha byla nucena podepsat uznání dluhu, aby je firma neodpojila od elektřiny. Časem o bydlení přišli a žili nějaký čas i s dítětem na ulici, poté se partner odstěhoval ke svým rodičům. Paní Draha našla pro sebe i dceru ubytování v azylovém domě. Dlouhodobě se chce s partnerem rozejít, ale ten na pokračování vztahu trvá. Paní Draha se s ním setkává jen velmi nerada a jen pokud partner projeví zájem o styk s dítětem.
  Paní Draha v poradenském kontaktu upřednostnila řešení problémů týkající se výživného na dceru a dluhů, které byly v daném okamžiku akutní. Problematiku spojenou s prožitým znásilněním nechtěla v danou chvíli otevírat, psychické potíže řeší ve spolupráci s psychiatričkou.

  Podniknuté kroky

  • poskytnutí právní pomoci při řešení dluhů
  • vypracování doplnění podání k opatrovnickému soudu
  • doporučena psychologická konzultace – terapie

  Paní Renata

  Kauza: Problematika vynuceného pohlavního styku ve vztahu s bývalým manželem, strach o zdraví a život, úskalí řešení bytové situace

  Popis případu
  Paní Renata byla za manžela vdaná 20 let. Přede dvěma lety se s manželem rozvedla, bydlí však spolu v jednom bytě se svými dvěma dospívajícími dětmi. Manžel byt nechce opustit, paní Renata nemá dostatek peněz, aby jej mohla vyplatit. Když se chtěla domluvit na prodeji bytu, manžel si stanovil natolik vysokou částku, že byt je v podstatě neprodejný. Paní Renata nemůže ani odejít s dětmi do azylového domu, protože mladší dcera chová pejska, ke kterému je velice citově upnutá, a zvířata do azylových domů nemohou. Starší syn navíc odmítá z domu odejít, nevidí důvod, protože oni nic neprovedli. Paní Renata tedy dále zůstává v bytě s nevypočitatelným manželem, který trpí poruchou osobnosti a likvidační agresivitou. Manžel paní Renatu mnohokrát fyzicky napadl, likviduje vybavení bytu, denně dochází k hrubým nadávkám a ponižování. Návaly zloby a agresivity se u manžela střídají s pokusy o usmiřování, kdy po klientce mimo jiné vyžaduje pohlavní styk. Paní Renata na toto nechtěla přistoupit, její odmítnutí však mělo za důsledek další stupňování agresivity a útoky.
  Paní Renata tedy došla do stadia, kdy raději na manželovo naléhání přistoupí k pohlavnímu styku, cítí k němu však jen nenávist a odpor. Bytová situace je pro ni v tuto chvíli neřešitelná, proto s dětmi v bytě stále zůstává. Paní Renata se několikrát obracela na policii, když manžel řádil a demoloval byt nebo ji napadl, situace však vždy skončila vystupňováním manželovy agresivity. Policie žádné konkrétní kroky neudělala, paní Renata už na tísňovou linku nevolá.

  Podniknuté kroky

  • Poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci

  Paní Michaela

  Kauza: Problematika vynuceného pohlavního styku ve vztahu v manželství, snaha ochránit děti před nepříznivými důsledky násilí v rodině

  Popis případu
  Paní Michaela je za manžela vdaná 16 let a mají spolu tři děti. Zpočátku manžel paní Michaelu napadal jen slovně, ponižoval ji a měl na ni nesmyslné nároky. Postupem času k tomuto přidal i fyzické útoky. Paní Michaela je věřící a manželství chce zachovat, proto navštívila manželskou poradnu a prosila o to i manžela. Ten však odmítl, protože on žádný problém nemá. Klientka se tedy po poradě s terapeutem alespoň začala vůči manželovi vymezovat, aby se k ní choval o něco lépe. Důsledkem toho jsou však rafinovanější formy manželova týrání. Manžel klientku začal vydírat, že když se rozvedou, připraví jí o dům i o děti. Na řadu přišly i výhrůžky sebevraždou. Manžel si začal vynucovat pohlavní styk proti vůli paní Michaely. Nechtěl však použít přímo fyzické násilí, zvolil strategii, že klientku nenechá spát, dokud s pohlavním stykem nesvolí. Paní Michaela vyčerpaná péčí o tři děti, domácnost i zaměstnáním nakonec nad ránem vždy svolí, neboť se potřebuje alespoň trochu prospat.
  Násilí se děje za zavřenými dveřmi ložnice, neboť paní Michaela chce od tohoto uchránit své děti. Rozhodla se v manželství setrvat a znovu zkusit manžela přivést do manželské poradny. Pro vyjednávání je alespoň vyzbrojena právními informacemi pro případ rozvodu.

  Podniknuté kroky

  • Poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci

  Paní Dita

  Kauza: Problematika znásilnění a donucení k prostituci ve vztahu


  Popis případu
  Paní Dita žila s manželem 8 let. Zpočátku manžel podnikal, v podnikání se mu dařilo a tak společně vedli poměrně nákladnou domácnost a postupně si zvykly na luxusní životní styl. Po určitém čase však podnikatelská aktivita manžela paní Dity přestala být tak lukrativní jako na začátku a tak manželé hledali cestu, jak doplnit chybějící příjmy do rodinného rozpočtu. Společně se dohodli, že by paní Dita mohla fotit akty pro různé časopisy s erotickou tematikou. Paní Dita s tímto souhlasila. Posléze však manžel začal paní Ditu nutit také k jiným erotickým a pornografickým aktivitám, jako k natáčení pornografických snímků a k prostituci, se kterými již nesouhlasila. Navíc se paní Ditě narodil syn a tak na určitou dobu o jakékoliv aktivity spojené se sexem ztratila zájem. Manžel ji ale za použití násilí, a to jak psychického tak fyzického, nutil nejen dále k focení a natáčení pornografie, ale také k pohlavnímu styku s ním s poukazem na to, že když jí za to jiní můžou platit, jemu to musí jako manželka poskytovat zdarma.
  Paní Dita od manžela odešla do pronajatého bytu, podala na manžela trestní oznámení pro trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném domě nebo bytě, podala návrh na vydání předběžného opatření zákazu styku a žalobu na ochranu osobnosti.

  Podniknuté kroky:

  • poskytnutí komplexní právní a  psychologické pomoci
  • sepsání návrhu na vydání předběžného opatření zákazu styku a žaloby na ochranu osobnosti
  • podpora v průběhu trestního řízení

  Slečna Agáta

  Kauza: Problematika znásilnění – přepadení neznámým agresorem


  Popis případu
  Slečna Agáta je úspěšná a pohledná mladá dáma, má vysokoškolské vzdělání, dobrou a zajímavou práci a mnoho přátel, se kterými tráví volný čas. Vzhledem k tomu, že už nějakou dobu pracuje, koupila si také svůj malý byt, který si postupně zařizuje a zatím v něm bydlí sama. Ráda společně s přáteli navštěvuje různé kulturní akce, chodí do divadla, kina, na koncerty či výstavy. Po návštěvě kulturního zařízení si společně také obvykle zajdou na skleničku či jen tak posedět a popovídat. Protože většinou odcházejí až kolem půlnoci, obvykle si vezmou taxi a nechají se postupně rozvést domů. Také v jeden příjemný letní pátek slečna Agáta navštívila s přáteli koncert a poté se společně vydali do oblíbené kavárny. Ona však byla ten den unavená a nebylo jí dobře, a proto se rozhodla jít domů dříve než ostatní. Jelikož bylo kolem půlnoci a zrovna jeli noční rozjezdy, řekla kamarádům, že pojede autobusem. Ptali se jí, jestli jí má někdo doprovodit, ona řekla, že je to zbytečné, vždyť to má domů jen kousek, za 15 minut bude doma. Jela pár zastávek autobusem vystoupila a šla tmavou ulicí domů, od zastávky autobusu bydlela jen asi 5 minu chůze. Za sebou ale najednou uslyšela kroky, přidala na rychlosti, někdo za ní také. Začala utíkat, kroky za ní také. Už byla jen kousek od domu, když na ní skočil menší podsaditý muž. Chvíli se s ním prala, bouchala ho taškou, škrábala, ale on ji povalil na zem, zacpal pusu a byl silnější než ona. Ještě chvíli zápasila, a pak rezignovala. Když bylo po všem a muž utekl, ani nevěděla, jak našla tašku a s pláčem doběhla domů, odemkla si dům a pak byt. Vlezla si do sprchy, snad hodinu se ze sebe snažila vše smýt, ale marně. Byla zoufalá, zavolala přátelům, kteří okamžitě přijeli. Kamarádka zavolala na policii, co se stalo, ale Agáta nechtěla nic řešit. Přátelé s ní zůstali až do druhého dne.  Následující víkend strávila s přáteli a rodinou a v pondělí se zdálo, že na vše může rychle zapomenout. Jakmile ale vyšla ven a do práce, vše na ní opět spadlo a Agáta nebyla schopná fungovat. Objevili se ohromné pocity viny, výčitky, proč tentokrát nejala taxíkem, jestli nebyla nevhodně oblečená, proč nedávala větší pozor…. Najednou také měla obrovský strach, že ho někde potká, všichni muži kolem se zdáli nebezpeční, měla pocit, že nemůže existovat. Na radu kamarádky zvedla telefon a zavolala si o pomoc.

  Podniknuté kroky:

  • krizová intervence – krátce po prožité traumatické událost
  • doporučení kontaktovat gynekologa
  • poskytnutí bezpečného a podpůrného prostředí pro zpracování  traumatické zkušenosti, psychologická podpora
  • podpora a provázení při  rozhodování o tom, zda situaci nahlásit na policii a podat trestní oznámení
  • zpracování pocitů viny, vyhýbání se situacím podobným traumatické a práce s vlastní ženskostí
  • zasazení traumatické zkušenosti do dřívějších vlastních životních zkušeností a podpora a hledání způsobu komunikace o znásilnění v rámci rodiny a přátel
  • mobilizace vlastních zdrojů na zvládnutí situace pomocí blízkých

  Slečna Daniela

  Kauza: Problematika sexuálního násilí v partnerském vztahu


  Popis případu:
  Slečna Daniela byla spíše uzavřenější člověk, než k někomu navázal hlubší vztah, trvalo ji to delší dobu. Proto se nejdříve spíše vyhýbala nějakému bližšímu vztahu s Davidem, ten se však o ni velmi zajímal, staral se o ni, byl k ní pozorný a pečující, a tak po nějaké době souhlasila s tím, že spolu zkusí bydlet. Postupně se však ukázalo, že vše v jejich vztahu musí být přesně podle Davida. Daniela nemohla nikam sama, David velmi žárlil, vždy se dělalo jen to, co chtěl David. Pokud se jí to nelíbilo či nějak protestovala, tak ji David začal bít. Daniela se tak naučila dělat jen to, co chtěl její partner, protože jinak byla bita. To se týkalo také jejich sexuálního vztahu. David nutil Danielu k sexuálnímu styku několikrát denně, bez ohledu na to, jestli chtěla i ona. Pokud projevila nelibost, byla brutálně zbita, zkopána.  Daniela byla nucena uspokojovat jeho sexuální potřeby takovým způsobem, jaký ji nevyhovoval, nucena k pro ni ponižujícím praktikám, styděla se, připadala si využitá, použitá. To ovšem jejího partnera nezajímalo.  Po měsících trvání vztahu se Daniela rozhodla vyhledat pomoc a promluvit si s někým, aby se ujistila o tom, jestli je její situace normální. Po nějaké době práce se sebou se rozhodla od partnera odejít do azylového domu, i když se ho velmi bála. Situace byla o to složitější, že byli vzájemně propojeni i finančně, David Danielu zadlužil, nepouštěl ji téměř ani na krok bez jeho přítomnosti. Po pečlivém naplánování odchodu se tak Daniele podařilo od Davida ze společné domácnosti odejít.   Slečně Daniele se podařilo postupně situaci vyřešit a začala žít sama, snaží se dluhy splácet, je konečně svobodná, může si dělat jen to, co chce ona sama. Na partnera však trestní oznámení nikdy nepodala a situaci vyřešila svým odchodem.

  Podniknuté kroky:

  • poskytnutí komplexní právní a psychologické pomoci, zejména ujištění klientky, že nucení k čemukoliv ve vztahu není správné a normální
  • zprostředkování utajeného azylového ubytování
  • právní řešení dluhové problematiky
  • terapeutické zpracování traumatické zkušenosti z násilí ve vztahu

  norway grantseea grantsnros

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

  © 2009
  Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
  IČO: 25 73 70 58

  Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

  Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect