english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.cz › Kam se obrátit o pomoc

Kam se obrátit o pomoc

Adresář

Poradenská a lékařská pracoviště - Jihovýchod


Bílý kruh bezpečí o. s., pobočka Brno
Slovinská 41, pomoc obětem trestných činů - telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství, www.bkb.cz tel. 541 218 122 email: bkb.brno@bkb.cz úterý 17 - 19,30 hod

Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova 4, osobní, telefonická či emailová odborná pomoc, krizová lůžka, www.krizovecentrum.cz tel. 541 229 298, 549 272 850, 723 006 004 e-mail: info@krizovecentrum.cz Po-Pá 7:00 – 19:00, stanice pečovatelské služby: non stop

Krizové centrum při FN Brno - Bohunice Brno Jihlavská 20, lékařská a psychologická pomoc, tel. 532 232 078 non stop

Gynekologická ambulance nemocnice u sv. Anny, Brno, Pekařská 53, lékařská pomoc, evidence 543 182 153

Gynekologická ambulance fakultní nemocnice, Brno, Jihlavská 20, 625 00, lékařská pomoc, 2. poschodí budovy Z, tel. objednávání 532 233 953

Sexuologické oddělení nemocnice u sv. Anny Brno, Výstavní 760/17, Lékařská a psychologická pomoc, www.fnusa.cz tel. 54318 4343 email: info@fnusa.cz po-pá 8.00 - 15.00 hod.
Vyšetření HIV/AIDS

JMK FN Brno-Bohunice - transfuzní oddělení, Jihlavská 20, Brno 532 231 111, 6,30 - 14,00 hod.

Rozkoš bez rizika - pro osoby poskytující sex. služby, Vlhká 10, Brno 545 578 565 dle domluvy

RNDr. Zdeněk Čecháček s. r. o. - imunologická a mikrobiologická laboratoř; Bratislavská 2, Brno 545 212 141 7,00 - 9,00 hod.

Nemocnice Boskovice - odd. hematologie, O. Kubína 179, Boskovice 516 491 546 7,00 - 15,30 hod.

Imunologická a alergologická laboratoř - RNDr. František Flek, Krajní 25, Blansko 516 419 497 7,00 - 15,30 hod.

Nemocnice TGM Hodonín p.o. - transfuzní oddělení, Purkyňova 11, Hodonín 518 306 204 518 306 161 vyšetření 1x týdně (pátek)

Nemocnice Kyjov p. o. - transfuzní oddělení Strážovská 976, Kyjov 518 601 697 vyšetření 1x týdně (čtvrtek)

Nemocnice Vyškov p. o. - transfuzní oddělení Purkyňova 36, Vyškov 517 315 452 každý čtvrtek 8,00 - 12,00 hod.

Nemocnice Znojmo p. o. - mikrobiologické oddělení MUDr. Jana Janského 11, Znojmo 515 215 111 7,00 - 9,00 hod.

ECOLAB Znojmo-LKB, spol. s. r. o., Dyjská 6, Znojmo 515 266 141 7,00 - 9,00 hod. Informace: http://www.aids-hiv.cz/ nebo tel.: 800 444 144, po-pá 13-18h bezplatně

Poradenská a lékařská pracoviště - ČR


Bílý kruh bezpečí o. s. Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Liberec Pomoc obětem trestných činů - telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství www.bkb.cz tel. 257 317 110 e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 8 Ústavní 91 www.plbohnice.cz tel. 284 016 110
Dětské krizové centrum Praha 4 V zápolí 1250/21 www.ditekrize.cz tel. 241 483 853

Élektra o. s. Praha 11 Michnova 1622 Pomoc ženám - obětem sexuálního násilí v dětství a ženám znásilněným www.centrumelektra.cz tel. 272 911 110 e-mail: info@centrumelektra.cz

Rosa Podolská 242/25 147 00 Praha 4 Centrum pro týrané a osamělé ženy www.rosa-os.cz tel. 241 432 466, 602 246 102

Krizové centrum RIAPS Praha, Chelčického 39 Městské centrum sociálních služeb a prevence - regionální institut ambulantních psychosociálních služeb. Psychologická a psychiatrická pomoc v akutní krizi. Linka důvěry: 222 580 697 www.mcssp.cz/riaps tel. 222 582 151, 222 586 768 e-mail: riaps@mcssp.cz

Linka bezpečí Telefonická krizová pomoc dětem a poradenství. www.linkabezpeci.cz tel. 116 111 zdarma pomoc@linkabezpeci.cz Linka důvěry CSSP Nonstop telefonická linka. Tel. 222 580 697

Soukromé sexuologické centrum GONA s. r. o. Praha Národní třída 25 Palác Metro Komplexní služby pro pacienty se sexuálními problémy a pro oběti sexuálního násilí www.sex-centrum.cz tel. 221 085 288 e-mail: info@sex-centrum.cz


Persefona o. s.

Občanské sdružení poskytující pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění formou psychologického, sociálního a právního poradenství.V rámci této služby je zajištěna ochrana Vašeho soukromí a budou Vám poskytnuty základní informace o možnostech řešení situace a dalšího možného postupu. Můžete využít i anonymní emailové poradny.

Obecné kontakty

Policie 158
Záchranná služba 155
Tísňové volání 112
Zdravotnická zařízení – dle místa bydliště, Zlaté stránky
OSPOD – dle místa bydliště, Zlaté stránky
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – dle místa bydliště, Zlaté stránky
Azylové domy
Občanské poradny – www.obcanskeporadny.cz
Gynekologie - gynekolog/gynekoložka, ke kterému/é docházíte a máte důvěru - nemocnice s gynekologickou ambulancí - lékařská pomoc první pomoci (v případě nedostupnosti gynekologa)
Vyšetření HIV/AIDS
Informace: http://www.aids-hiv.cz/ nebo tel.: 800 444 144, po-pá 13-18h bezplatně. Kromě výše uvedených pracovišť může vyšetření na HIV/AIDS provádět každý praktický lékař!
Svépomocná skupina SASA


norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect