english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.cz › Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Byl/a jsem znásilněn/a, co mám dělat?

Vyhledejte pro Vás důvěryhodnou osobu, s níž můžete události sdílet. ...více»

Mám strach se obrátit na policii nebo někomu jinému říci co se stalo, ale asi bych to nechtěl/a nechat být. Co bych měl/a udělat?

Znásilnění je velmi zraňující a bolestná zkušenost. ...více»

Když znásilnění oznámím na policii, co se bude dít? Co vše musím podstoupit?

V případně důvodného podezření policie započne činit úkony v trestním řízení, což spočívá zejména v zajištění listinných důkazů, výslechu osob, kterých se tato skutečnost dotýká, lékařských zpráv a soudně znaleckých posudků zpráv, ohledání místa činu apod. ...více»

Co obnáší podání vysvětlení na policii? Může tam být někdo se mnou?

U podání vysvětlení s Vámi jako s poškozenou osobou může být Váš advokát. ...více»

Komu budu podávat vysvětlení (na policii)?

Policie dle svých možností vyhoví požadavku po pohlaví a věku policisty. ...více»

Mohu znásilnění oznámit i jinde než na policii (např. pachatel má pracovní či jiný vztah k policii)?

Trestní oznámení se zpravidla podává na místně příslušném oddělení policie ČR, případně na lince tísňového volání 158. ...více»

Musím podat trestní oznámení na policii osobně?

Oznámení o spáchání trestného činu lze provést ústně tzn. osobně a telefonicky nebo písemně tzn. emailem a poštou. ...více»

Nevím, jestli se chci na policii obrátit hned, mohu později?

Z hlediska zajištění důkazů proti pachateli je vhodnější vyhledat pomoc policie a lékaře co nejdříve po napadení. ...více»

Vím, že na policii jít nechci, je v tom problém?

Pokud víte, že policii nebudete kontaktovat, absolvujte alespoň lékařské vyšetření se sdělením, co se stalo a kdo Vás znásilnil (víte-li to). ...více»

Kdy je vhodné jít k lékaři?

Z hlediska zajištění důkazů je třeba provést vyšetření lékařem co nejdříve po napadení! ...více»

Vyhledám-li pomoc lékaře, oznámí to na policii?

Lékařské ošetření není podmíněno podáním trestního oznámení – pokud jste starší 18 let. ...více»

Byl/a jsem znásilněn/a a nechce se mi to řešit, ale mám strach z nechtěného těhotenství a/nebo různých nemocí (AIDS, žloutenka…). Co můžu dělat?

I v případě, že jste rozhodnut/a nevyužít pomoci policie, je vhodné vyhledat lékařskou a gynekologickou pomoc. ...více»

Opakovaně/jednorázově jsem se stala obětí znásilnění ze strany blízkého člověka (např. i manžela), lze to řešit?

Znásilnění ze strany blízkého člověka není bohužel tak ojedinělý jev jak by se zdálo. ...více»

Při znásilnění jsem byl/a pod vlivem alkoholu, budou mi věřit, mám to vůbec řešit?

Užití alkoholu může mít vliv na to, co a jak přesně si z napadení pamatujete, ale neznamená to, že se čin nestal! ...více»

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect