english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.cz › Praktické rady

Praktické radyPro oběť

Jak se vyrovnat se znásilněním

Klíč k zotavení máte vy. ...více»

Oznámení na policii

Oznámit znásilnění je velice důležité, neboť jinak je šance na dopadení a usvědčení pachatele nulová. ...více»

Z čeho se skládá vyšetření u gynekologa

Jak vypadá lékařské vyšetření? ...více»

Sebeobrana

Tento článek se věnuje sebeobraně, jejím výhodám a možnostem a rovněž mýtům, které se kolem ní rozvinuly. Chtěli bychom ale hned na začátek zdůraznit, že znásilnění nikdy není chyba napadané, ani když se sebeobraně nevěnuje. Rovněž není její chyba, že se před napadením neuměla bránit. ...více»

Pro osobu blízkou

Jak podpořit oběti sexuálního napadení I.

Překonat trauma ze znásilnění je velice obtížné, není na to univerzální plán a často je to otázka několika let. ...více»

Konkrétní tipy

Jak konkrétně postupovat? ...více»

Pro zástupce institucí

Pro policii, svědky a další osoby přicházející do styku s obětí

Jak jednat s obětí znásilnění bezprostředně po činu ...více»

Pro gynekology/gynekoložky

Lékařská péče o oběti znásilnění by měla především navodit pocit důvěry a bezpečí. ...více»
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect