english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.cz › O projektu

O projektu

Znásilnění je trestný čin, který je v mnoha ohledech velmi specifický. Ačkoli se jedná o zločin, který je (po vraždě) označován za nejvíce zraňující, je mu (nejen) v českém kontextu věnováno velmi málo pozornosti. Výsledkem je malá podpora obětí znásilnění, zlehčování a bagatelizace dané problematiky, vytváření a udržování mýtů, které jednoznačně přispívají k dvojí viktimizací obětí znásilnění.

Gender Studies ve spolupráci s občanským sdružením Persefona usiluje o vytvoření podpůrného projektu pro oběti znásilnění a pokusu o něj v České republice. Tento projekt se skládá ze tří hlavních oblastí:

 • Přímá podpora obětí znásilnění

  Analýza situace
  Doporučení na zlepšení přímé poradenské interdisciplinární pomoci
 • Prevence porušování práv obětí

  Zpracování podpůrných expertních materiálů pro odbornou veřejnost
  Ovlivňování systémových mechanismů pro řešení případů znásilnění
 • Zvýšení citlivosti veřejného mínění k problematice znásilnění

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect