english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Když znásilnění oznámím na policii, co se bude dít? Co vše musím podstoupit?

Když znásilnění oznámím na policii, co se bude dít? Co vše musím podstoupit?

V případně důvodného podezření policie začne činit úkony v trestním řízení, což spočívá zejména v zajištění listinných důkazů, výslechu osob, kterých se tato skutečnost dotýká, lékařských zpráv a soudně znaleckých posudků zpráv, ohledání místa činu apod. Pro Vás to znamená to, že budete vyslechnut/a a ošetřena lékařem. Jestliže se obrátíte nejdříve na policii, pak policie požádá lékaře o Vaše vyšetření (za účelem zajištění stop a následků trestného činu) a ošetření. V případě tohoto postupu je potřeba počítat s tím, že Vám ze zákona vzniká povinnost se lékařskému vyšetření podrobit. Jestliže se nejprve obrátíte na lékaře, pak tento lékař na Vaši žádost sepíše zprávu, kterou jen s Vaším písemným souhlasem postoupí policii.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect