english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Musím podat trestní oznámení na policii osobně?

Musím podat trestní oznámení na policii osobně?

Oznámení o spáchání trestného činu lze provést ústně (tzn. osobně a telefonicky), nebo písemně (tzn. e-mailem a poštou). Policie dle způsobu podání trestního oznámení s oznamovatelem dodatečně sepíše záznam o podání trestního oznámení. O vyrozumění o učiněných opatřeních musíte požádat! Pokud tak neučiníte, nebudete policií o postupu informován/a. Oznámení lze učinit i anonymně; v takovém případě Vás policie nebude moci kontaktovat.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect