english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Komu budu podávat vysvětlení (na policii)?

Komu budu podávat vysvětlení (na policii)?

Policie dle svých možností vyhoví požadavku po pohlaví a věku policisty. Je důležité sdělit, jaké jsou Vaše potřeby. Podání vysvětlení se bude týkat velmi citlivých témat, je tedy důležité, abyste měl/a zajištěna pro sebe co nejpříznivější podmínky. Bohužel se může stát, že na daném pracovišti nebudou mít dostatečné personální kapacity a Vašemu přání nebudou moci vyhovět.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect