english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Při znásilnění jsem byl/a pod vlivem alkoholu, budou mi věřit, mám to vůbec řešit?

Při znásilnění jsem byl/a pod vlivem alkoholu, budou mi věřit, mám to vůbec řešit?

Užití alkoholu může mít vliv na to, co a jak přesně si z napadení pamatujete, ale neznamená to, že se čin nestal! Tudíž shledá-li policie důvodné podezření, začne činit příslušné úkony. Je důležité si uvědomit, že vyšetřování trestného činu nespočívá jen na vysvětlení poškozeného – policie ohledá místo činu, zajistí si lékařské vyšetření, dohledá případné svědky, požádá o soudně znalecké posudky se zaměřením na svědeckou způsobilost apod.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect