english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Nevím, jestli se chci na policii obrátit hned, mohu později?

Nevím, jestli se chci na policii obrátit hned, mohu později?

Z hlediska zajištění důkazů proti pachateli je vhodnější vyhledat pomoc policie a lékaře co nejdříve po napadení. Ovšem někdy může nastat situace, kdy si člověk není jistý, zda chce znásilnění řešit cestou trestního řízení. Z různých důvodů se můžete rozhodovat hodiny a někdy i dny a týdny. V takovém případě je důležité co nejdříve po útoku vyhledat alespoň lékařskou (gynekologickou) pomoc: sdělit, co se stalo, nechat se ošetřit a zajistit důkazy. Lékař-gynekolog by měl zjistit stav zranění prohlídkou celého těla, měl by popsat zranění a ošetřit je, měl by provést odběr biologického materiálu a zjistit za jakých okolností k napadení došlo a jak proběhlo. Měl by Vás také informovat o možnostech postkoitální antikoncepce a možných rizicích spojených se sexuálním napadením.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect