english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNejčastější otázky › Mám strach se obrátit na policii nebo někomu jinému říci co se stalo, ale asi bych to nechtěl/a nechat být. Co bych měl/a udělat?

Mám strach se obrátit na policii nebo někomu jinému říci co se stalo, ale asi bych to nechtěl/a nechat být. Co bych měl/a udělat?

Znásilnění je velmi zraňující a bolestná zkušenost. Člověk zpravidla prožívá intenzivní strach o život a ponížení. Objevují se pocity vzteku, bezmoci, viny a studu. Není jednoduché se s tímto zážitkem vyrovnat a je tedy pochopitelné, objeví-li se i obava, jak to, co se stalo, bude vnímat a jak s tím bude zacházet okolí. Je vhodné zvážit, zda je konkrétně pro Vás příjemné mít u sebe někoho, kdo Vás při řešení dané situace podpoří minimálně jako tichý doprovod. Bývá důležité, aby člověk v tíživých situacích nebyl sám. Pracovníci policie a lékařských zařízení mají postupy dané zákonem, podle kterých se musí řídit. Prochází školeními, které je vedou k vytvoření bezpečného a důvěryhodného prostředí výslechu. Schopnost či dovednost vnímavého přístupu pracovníků těchto zařízení ke zkušenosti násilí je ale různá a záleží tedy na konkrétním pracovníkovi, který s Vámi bude jednat, jak bude citlivý (v rámci úkonů, které musí provést). Proto bývá užitečné mít někoho, o koho se můžete opřít, budete-li potřebovat – může to být fyzicky přítomná osoba, nebo někdo na telefonu (kamarád/ka, rodina, linka důvěry, pracovník poradenského zařízení, kterého znáte apod.). Prvotní stud z vylíčení událostí můžete vyřešit také tak, že trestní oznámení podáte písemně (s uvedením kontaktu na Vás). Policie s Vámi v takovém případě záznam o podání trestního oznámení sepíše dodatečně.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect