english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czPraktické rady › Pro gynekology/gynekoložky

Pro gynekology/gynekoložky

Lékařská péče o oběti znásilnění by měla především navodit pocit důvěry a bezpečí. Více informací, jak komunikovat s obětí znásilnění, naleznete zde. Při samotném lékařském vyšetření je vhodné zajistit intimitu, dohlédnout, aby oběť nezůstala sama, poskytnout poučení a informace o výsledku vyšetření a také o možných důsledcích na zdravotní stav oběti.
Vyšetření lékařem je vhodné provést co nejdříve po trestném činu. Pro zajištění stop je ideální, pokud se znásilněná osoba před vyšetřením: nepřevlékne, nevykoupe, neosprchuje, nepoužije intimní hygienu atd.
Postup lékaře:
1.    Anamnéza
2.    Vyšetření
       a.    Prohlídka oděvu a stop
       b.    Celková prohlídka těla
       c.    Prohlídka genitálu
       d.    Odběry biologického materiálu
       e.    Odběry a vyšetření k toxikologické analýze
3.    Léčba a další opatření
       a.    Doporučení kontrolních vyšetření po časovém odstupu
       b.    Podrobné poučení (kontakt na příslušné organizace)
4.    Přesný záznam do zdravotnické dokumentace
5.    Lékařská zpráva
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect