english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czPraktické rady › Z čeho se skládá vyšetření u gynekologa

Z čeho se skládá vyšetření u gynekologa

Lékařské vyšetření prováděné za účelem shromáždění důkazů nebývá nikdy příjemné, natož po znásilnění. Při gynekologické prohlídce se zjišťují oděrky a stopy po násilníkově spermatu, další vyšetření zjišťují stopy po jeho vlasech, chlupech, krvi, kůži nebo hlíně na těle oběti. V případě, že oběť pachatele poškrábala a za nehty jí uvízla jeho kůže, budou odebrány vzorky nehtů. V laboratoři bude prozkoumáno oblečení, které měla oběť při znásilnění na sobě. Oběť bude důkladně prohlédnuta kvůli případným pohmožděninám, škrábancům, řezným ranám a dalším zraněním. To vše bude zaprotokolováno pro potřeby soudu. Pokud násilník oběť škrtil, je dobré na to lékaře upozornit, často se tyto stopy násilí opomíjí.

Žádné vyšetření by nemělo být bolestivé (až na gynekologickou prohlídku bezprostředně pro znásilnění), ale samozřejmě může být po znásilnění pro oběť velmi nepříjemné. Přesto se vyplatí vyšetření podstoupit, protože i samotný fakt, že oběť vyšetření podstoupila, může usnadnit vyšetřování případu (i když nejsou shledány žádné lékařské důkazy). Pokud shledány jsou, napomohou dopadení a usvědčení pachatele.

Oběti znásilnění mají s návštěvou lékaře různé zkušenosti. Některé cítí úlevu, že jsou v bezpečném, sterilním prostředí, obklopeny personálem, kde nemusí mít strach z člověka, který je znásilnil. Návštěva nemocnice je pro ně součást terapie, protože tím mohou napomoci dopadení pachatele. Pro někoho může být chování personálu a samotná prohlídka ponižující a stresující. Je dobré mít s sebou doprovod (poradkyni z krizového centra, přítelkyni/přítele). Také je dobré jít ke gynekologovi či gynekoložce, kterou oběť dobře zná. V případě, že to není možné, je dobré zavolat na poradenskou linku pro oběti znásilnění a informovat se, kam jít.

Návštěva lékaře neznamená, že oběť musí čin oznámit na policii. Pokud znásilnění policii před návštěvou lékaře nenahlásíte, je lékař vázán lékařskou mlčenlivostí a nemá právo bez souhlasu oběti poskytovat informace dále. Záleží tedy jen na oběti, zdali znásilnění nahlásí.

Pokud jste se po znásilnění odhodlal/a podstoupit lékařské vyšetření, prokázal/a jste neobyčejnou odvahu a měl/a byste na sebe být hrdá/ý. Pokud jste se k návštěvě lékaře/lékařky neodhodlal/a, neobviňujte se.

Postup lékaře se skládá z těchto úkonů:
1. Anamnéza
2. Vyšetření (prohlídka oděvu a stop, celková prohlídka těla, prohlídka genitálu, odběry biologického materiálu, odběry a vyšetření k toxikologické analýze)
3. Léčba a další opatření (doporučení kontrolních vyšetření po časovém odstupu, předání kontaktů na pomáhající organizace)
4. Přesný záznam do zdravotnické dokumentace
5. Lékařská zpráva

Kde hledat pomoc:
- gynekolog/gynekoložka, ke kterému/které docházíte a máte důvěru
- nemocnice s gynekologickou ambulancí
- lékařská pomoc první pomoci (v případě nedostupnosti gynekologa)

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect