english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNovinky › Výstupy z 2. kulatého stolu

Výstupy z 2. kulatého stolu

15. dubna 2010 se v Praze konal 2. kulatý stůl v rámci projektu Stop znásilnění věnovaný výměně příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění.

Výstupem kulatého stolu je dokument, jenž shrnuje témata a výstupy z tohoto setkání odborníků a odbornic z řad policie, státního zastupitelství, soudů, lékařských zařízení, neziskového sektoru a dalších. Dokument naleznete zde.
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect