english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNovinky › Stop znásilnění: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

Stop znásilnění: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

Gender Studies o.p.s. a Persefona o.s. si Vás dovolují pozvat ke 2. kulatému stolu, nad nímž převzala záštitu Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum a doba konání: 15. 4. 2010 10:30 – 14:30
Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Moderace: Kateřina Jonášová
Kulatý stůl bude zaměřen na výměnu příkladů dobré(a špatné)praxe mezi experty/kami, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Setkání bude příležitostí
k výměně informací, poznatků a způsobů práce v oblasti znásilnění. Kulatý stůl se zaměří na dva okruhy:
Ochrana práv obětí znásilnění – přístup, možnosti a rezervy veřejných institucí

Ochrana práv obětí znásilnění – přístup, možnosti a rezervy nevládních neziskových organizací


Kulatý stůl bude probíhat v angličtině a češtině, tlumočení zajištěno. Kapacita kulatého stolu je omezena, proto prosíme o laskavé potvrzení účasti na:
kristyna.ciprova@genderstudies.cz nebo 224 913 350, 777 910 941.

Pozvánku naleznete zde, program zde.

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect