english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNovinky › Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice

Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice

Problematika sexuálního násilí – znásilnění – patří mezi ty fenomény, které lze přirovnat k obrazu plovoucího ledovce. Pozornost upoutává především jeho dobře viditelný vrcholek, ovšem další a podstatně masivnější část zůstává skryta a zahalena tajemstvím. Úkolem předkládané analýzy je znovuodhalení, případně odhalení, zveřejnění a předložení k diskusi těch oblastí problematiky sexuálního násilí – znásilnění –, která zůstávají neřešeny.

Fenomén znásilnění je obdobně jako domácí násilí ze své podstaty tabuizován a opředen řadou mýtů, které komplikují nastolení tohoto problému na úroveň celospolečenských témat. Míra pozornosti věnovaná současné situaci řešení problematiky znásilnění zřejmě odpovídá minimálnímu počtu oficiálně nahlášených případů znásilnění, ačkoli všeobecně panuje názor, že se jedná o velmi závažný trestný čin. Pojmenování kritických míst systému pomoci obětem znásilnění a věnování pozornosti latentní kriminalitě dává možnost částečně přesunout pozornost a tedy i těžiště aktivit od řešení následků nedostatečného systémového fungování pomoci obětem znásilnění k příčinám těchto problémů.

Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice vznikla v rámci projektu „Stop znásilnění: program ochrany práv obětí znásilnění“ realizovaného Gender Studies o. p. s. a Persefonou o. s. Podkladem pro tvorbu analýzy byly veřejně dostupné texty, publikace, sborníky, výzkumy, zákony, metodiky, interní dokumenty, kazuistiky a praktické zkušenosti pracovnic Persefony o. s. a analýza rozhovorů s odbornicemi a odborníky z řad policie, státního zastupitelství, soudu, lékařských zařízení a občanských sdružení poskytujících sociální služby. Níže uvedená analýza má kvalitativní charakter. Jedná se o základní sondu, ze které může být čerpána inspirace pro dílčí změny či další specificky zaměřený výzkum. 

Analýzu v pdf formátu stáhnete zde.

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
SÍDLO: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect

{#}