english
Gender StudiesPersefona
stopznásilnění.ecn.czNovinky › 25. listopadu - Mezinárodní den proti násilí na ženách

25. listopadu - Mezinárodní den proti násilí na ženách

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (International Day of the Elimination of Violence against Women) byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999.

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (International Day of the Elimination of Violence against Women) byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999. Valné shromáždění OSN přitom vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zamířené na zvýšení povědomí o tomto problému. Pod pojmem „násilí na ženách“ přitom Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“ Obecně je pod tímto pojmem rozuměno domácí násilí, sexuální zneužívání a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí jako např. ženská obřízka, řízené násilí na ženách ve válečných konfliktech, zabíjení novorozeňat ženského pohlaví či tzv. vraždy cti. Rozhodnutí o vyhlášení Mezinárodního dne proti násilí na ženách (54/134) bylo přijato i s ohledem na Deklaraci o eliminaci násilí na ženách z prosince 1993 a na Všeobecnou deklaraci lidských práv i řadu dalších deklarací.

Více informací naleznete v tiskové zprávě České ženské lobby na stránkách www.czlobby.cz

norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
SÍDLO: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect

{#}