english
Gender StudiesPersefona
To není vaše vina!

Znásilnění je trestný čin, který je v mnoha ohledech velmi specifický. Ačkoli se jedná o zločin, který je (po vraždě) označován za nejvíce zraňující, je mu (nejen) v českém kontextu věnováno velmi málo pozornosti... více>>

Fakta o znásilnění...

V ČR je oficiálně registrováno jedno až dvě znásilnění denně, ačkoli se předpokládá, že znásilnění je oznamováno pouze v 8 % případů. Oficiální statistiky postihují pouze zlomek skutečného výskytu jevů sexuálního násilí... více>>

Praktické rady...

Znásilnění nikdy není vaše vina. Ale klíč k zotavení máte vy. Je důležité, abyste měl/a víru ve vlastní sílu, protože jste přežil/a. Znásilnění nijak nesnižuje hodnotu vaší osobnosti... více>>

Kde hledat pomoc ...

Mezi organizace poskytující pomoc obětem znásilnění patří například Persefona. Kontakt a další odkazy naleznete zde... více>>

Nejčastější otázky...

Byl/a jsem znásilněn/a, co mám dělat?
Vyhledejte pro Vás důvěryhodnou osobu, s níž můžete události sdílet. Buďte na pro Vás bezpečném místě. Zajistěte důkazy... více>>
norway grantseea grantsnros

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

© 2009
Gender Studies o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 913 350, fax: 224 915 666, office@genderstudies.cz
IČO: 25 73 70 58

Persefona o. s.; Jiráskova 8; Brno, 602 00; tel: +420 545 245 996; domacinasili@persefona.cz

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect